Telefon: 0212 438 36 82

Kurumsal Değerimiz

Açık ve net firma kültürümüz, bizi işveren olarak çekici kılar ve yetenekli kişileri şirketimize çeker. Bununla beraber, güçlü sorumluluk bilinci ile vatandaşlık görevlerimizi de gerçekleştirmemizi sağlar.

KURUMSAL DEĞERİMİZ kültürümüzde belirlenen değerlerimize bağlılığımız bizim için bir rehber niteliğindedir. Değerlerimiz hem şirketimizin hem de bizim gelişimimize fayda sağlamaktadır.

 I. Mükemmel Kaliteye Ulaşmak 

Temel işimiz, tüm ürünlerimiz için, her zaman, heryerde, mükemmel hizmeti sunmaktır.

Ülke çapında verdiğimiz kapıdan kapıya hizmetimize ek olarak, müşterilerimize farklı ve kapsamlı çözümler de sunuyoruz.

Lokal  pazarlarda müşteri ihtiyaçlarımızı karşılamak üzere hizmetlerimizi geliştiriyoruz.

Yapımızı ve süreçlerimizi sürekli geliştirerek, devamlı olarak kendimizi aşma çabasındayız. 

 II. Müşterilerimizin Başarılarında Rol Oynamak 

Müşteri memnuniyeti, firmamızın  başarısını belirler. Müşterilerimizin başarısı, bizim başarımızdır.

Amacımız, müşterilerimiz ile uzun dönemli iş ortaklıkları kurmaktır. Bu ortaklık, her iki taraf için de uzun dönemli başarılar ile sonuçlanacaktır .Müşteriler, pazar ve rakipler ile ilgili en iyi bilgiye sahibiz. Bu sayede, pazar standartlarını biz belirliyoruz.

Hem müşterilerimizin, hem de pazarın lokal gereklilikleri doğrultusunda hareket ediyoruz. 

 III. Açıklığı Teşvik Etmek 

Global düşünüp, lokal hareket ediyoruz farklı kültürel değerlere saygı duyuyoruz.Şeffaflık, bütünlüğümüzü destekler ve sonuç olarak da firmamızın başarılı olmasını sağlar.

Kararlarımızı gerçeklere ve analizlere dayanarak veriyoruz. Bunu gerçekleştirirken, tüm bölgelerdeki birimlerimizin sahip olduğu bilgiden ve çalışanlarımızın uzmanlığından faydalanıyoruz.

Başarı ve yenilgilerimizden, şirket içi ve dışı farklı uygulamalardan ve her çalışanımızdan yeni şeyler öğreniyoruz.

 IV. Önceliklerin Doğru Belirlenmesi 

Doğru belirlenmiş öncelikler faaliyetlerimize rehberlik eder:

1. Müşterilerimizin başarısı

2. Firmamızın başarısı

3. Her birimin ve her bireyin başarısı

Bu öncelikler doğrultusunda hareket etmek, şirket içi ve dışındaki tüm kaynakların üstün işbirliği içinde olmasını gerektirir. 

 V. Girişimci Olmak 

Girişimciliğimiz, firmamızın ruhunu oluşturur. Çalışanlarımızın bireysel sorumluluk almasını talep ve teşvik ederiz.

Kusursuz çalışanlarımız başarımızın anahtarıdır. En iyi performansı göstermek için çaba sarfeden, motivasyonu yüksek, şirketimize bağlı personeli aramızda görmekten mutluluk duyarız. Uzun vadeli en temel görevlerimizden biri, bu personeli şirketimize çekmek, onları geliştirmek ve şirkette devamlılıklarını sağlamaktır.

Gerek teknik bilgileri, gerekse iletişim becerileri ile çalışanlarımıza model olan yöneticilerimizden, en başarılı işlere imza atmalarını bekleriz.

Çalışanlarımızın performanslarını ve finansal başarımızı, yerel standartları gözeterek ödüllendiririz.

 VI. Organizasyon içinde ve dışında, doğruluk ve dürüstlük ilkesiyle hareket etmek 

İş ortaklarımıza, hissedarlarımıza ve kamuoyuna karşı birlik ve bütünlük içinde hareket ederiz. Bu, grup içindeki çalışma şeklimizi belirler.

Çalışanlarımızın gösterdikleri performansı göz önünde bulundurarak, cinsiyet, dil ve kültür ayrımı yapmaksızın çalışanlarımızın kişisel gelişimlerine katkıda bulunuruz. 

Yöneticilerimiz, her çalışanın onur ve kişiliğine saygı duyar ve takım içerisinde karşılıklı güven ortamını yaratmakla sorumludur. Yöneticilerimiz, iş sonuçlarının sorumluluğunu alarak, işlerini delege ederler.

 VII. Sosyal Sorumluluklarımızı Kabul Etmek 

Kendimize, topluma fayda sağlayacak hedefler koyduk.

Çevreyi korumak KURUMSAL DEĞERİMİZ stratejilerimiz arasında yer alır.

Çalışanlarımızı sosyal sorumluluklar noktasında teşvik ederiz.